Radio treffer effektivt,

  • Radio Reklame treffer mennesker på relevant tid og sted, lyttere på optimale tidspunkter og ofte i kjøpssituasjon.

  • Radio Reklame når frem, for når ditt budskap er på lufta er det ingen andre enn deg som høres.

  • Radio Reklame skaper bevissthet hos dine kunder

  • Radio skaper handling, fordi radio alltid har vært et sterktmedium. ”kaller til handling” 

Send oss en mail på Reklame@radiobo.no